Diensten

Bouwbedrijf Heesakkers richt zich voornamelijk op nieuwbouw, onderhoud en verbouw.

Diensten die wij of samen met een onderaannemer u uit handen kunnen nemen:

 Stut- en sloopwerken

Maatvoering

Grondwerken

Riolering/ drainage

Terreinverhardingen/ straatwerken

Heiwerken

Betonwerken

Metselwerken

Prefab bouw

Houtconstructies

Staalwerken

Ventilatiewerken

Kozijnen, ramen, deuren in hout, kunststof en aluminium

Gevelbekleding

Dakbedekkingen platte- en hellende daken

Beglazing

Natuursteen

(na) isolatie

Stukadoorwerken

Tegelwerken

Cement dekvloeren

Plafond- en wandsystemen

Timmerwerken

Schilderwerken

Dakgoten en hemelwaterafvoer

Technische installaties